ที่ดินกาญจนบุรีเป็นโซนที่ถูกกำหนดสีเขียวและสีน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่ เพราะด้วยการเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตอและมีอุทยานแห่งชาติ ที่เป็นสถานที่อนุรักษ์พันธ์ไม้และสัตว์ป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มาก โดยการกำหนดโซนนี้มาจากสำนักผังเมือง ผู้ที่จัดทำเรื่องแผนที่ของจังหวัด ที่จะช่วยทำให้ผู้ที่ต้องการดูพื้นที่โดยรวมของจังหวัดหรือโซนใด โซนหนึ่งของจังหวัด ได้รู้ว่าจุดไหนมีทำเลอย่างไร ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่กำลังจะซื้อที่ดินเป็นอย่างมาก เพราะแค่เพียงรู้ความต้องการของตนเองแล้วมาดูที่แผนที่นี้ ก็จะรู้ทันทีว่าควรซื้อที่ดินที่ทำเลใด

ที่มา: http://www.kaibaanfree.com/

ที่ดินถูก กาญจนบุรีเพราะเนื่องมาจากยังมีโซนพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยมีใครเข้าถึง และส่วนที่ทำเกษตรกรรมเสียส่วนใหญ่ ที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขา พร้อมด้วยอุทยานแห่งชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากมาย การถือครองที่ดินของคนที่นี่ จึงมักจะเป็นที่ดินแบบ สปก.ที่เป็นการครอบครองเท่านั้น ซื้อขายไม่ได้ หรือถ้าซื้อแล้วลงสิ่งก่อสร้างไป เมื่อเกิดการตรวจสอบก็จะโดนทางภาครัฐเข้ามายึดเอาทั้งที่ดินและโฉนดกลับไป การดูแผนที่ของผังเมืองจึงจะออกเป็นสีเขียวที่ถือว่าเป็นพื้นที่ทางการเกษตรและป่าไม้ พื้นที่สำน้ำตาลที่จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทั้งทางธรรมชาติและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ต่าง ๆ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะถูกระบุการห้ามซื้อขายอย่างชัดเจน

ที่มา: http://www.teedindd.com/ads/142407

เมื่อต้องการที่ดินกาญจนบุรีควรที่จะต้องศึกษาในหลาย ๆ ด้าน ที่เกี่ยวกับที่ดินทั้งหมด ซึ่งการศึกษาวิธีการดูผังเมืองก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยเช่นกัน เพราะจะช่วยให้ผู้ซื้อที่ดินได้รู้ว่าโซนไหนของจังหวัดที่สามารถซื้อขายได้อย่างมั่นใจ และการนำเอาโฉนดไปที่ผังเมืองหรือกรมโยธา ก็จะทำให้รู้ว่าที่ดินที่กำลังจะซื้อนี้มีข้อจำกัดของการสร้างอสังหาริมทรัพย์หรือจะมีการเวนคืนหรือไม่นั่นเอง

Facebook Comments