ที่ดินกาญจนบุรีราคาถูกที่ใคร ๆ ก็ต้องการถือครองนั้น ผู้ที่กำลังสนใจจะซื้อหรือขาย ควรศึกษากฎหมายที่ดินก่อน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเมื่อต้องทำการซื้อขายจริง ซึ่งที่ดินนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ไม่ว่าจะอยู่ตรงส่วนใดของประเทศก็ตาม ถ้ามีโฉนดที่สามารถระบุพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจต่อการถือครองได้มากยิ่งขึ้น และที่ดินส่วนใหญ่มักจะถูกหวงแหนเพราะไม่ใช่แค่เพียงซื้อขายได้ราคา แต่ยังสามารถสร้างบ้านเพื่อการอยู่อาศัยเองแบบไม่ต้องหาเช่าใคร โดยอยู่ได้แบบสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเช่า และที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างก็จะยังคงอยู่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถือครองตลอดไป ซึ่งที่ดินกาญจนบุรีก็ด้วยเช่นกัน ที่เมื่อมีโฉนดในมือก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะส่วนใหญ่แล้วที่ดินแถบจังหวัดกาญจนบุรีมักจะเป็นเพียงที่ดินที่ครอบครองเพื่อทำกินทางการเกษตรได้เท่านั้น

ที่มา: http://tdinkan.com/detail.php?id=252
ที่มา: http://tdinkan.com/detail.php?id=252

ที่ดินกาญจนบุรีราคาถูกมักจะเป็นที่สนใจอย่างมากของเหล่านักลงทุน เพราะสามารถที่จะเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและในผู้คนทั่วไปก็เพื่อการสร้างที่พักอาศัย พร้อมไปด้วยการลงหลักปักฐานเพื่อการทำกิน แต่ก่อนที่จะเข้าซื้อหรือขายที่ดินกาญจนบุรีก็ควรรู้เรื่องกฎหมายที่ดินก่อนว่ามีกำหนดและแบ่งประเภทกันอย่างไรบ้าง โดยหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ คือ

1.โฉนดแบบแผนที่ เป็นตัวเอกสารสิทธิ์ที่แสดงพื้นที่การถือครอง ที่มีการรังวัดที่ดินมาแล้วอย่างชัดเจน โดยในโฉนดจะมีแผนที่การระวางเพื่อป้องกันการถือครองที่ทับซ้อนกัน ผู้ที่ถือกรรมสิทธ์นี้จะสามารถใช้ประโยชน์บนพื้นที่ของตนเองได้อย่างเต็มที่ และเป็นเจ้าของที่ดินโดยสมบูรณ์

2.โฉนดตราจอง เป็นรูปแบบหนังสือที่แสดงกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน โดยโฉนดลักษณะนี้จะมีเพียงพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น คือพิจิตร อุตรดิตถ์ สุโขทัยและนครสวรรค์ แต่ในนครสวรรค์จะถูกกำหนดไว้เพียงพื้นที่บางส่วนเท่านั้น ซึ่งโฉนดตราจองจะไม่มีการรังวัดที่ดินออกมาเป็นแผนที่ จะเป็นในรูปแบบแผนที่ลอย ๆ ไปตามแต่ละแปลงเท่านั้น

3.โฉนดตราจองที่มีการระบุว่าทำประโยชน์แล้ว โดยจะมีการออกให้ในกรณีที่บุคคลได้รับอนุญาตให้สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ 2 ปี ถึง 3 ปี แล้วนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ตามจำนวนปีที่รับอนุญาตมา

4.โฉนดตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ออกมี 6 แบบ คือ นส.4, นส.4ก,นส.4ข นส.4ค, นส.4ง และ นส.4จ

ถ้ากำลังจะที่ดินกาญจนบุรีราคาถูกก็ควรตรวจสอบด้วยว่าพื้นที่หรือทำเลที่ต้องการนั้นออกมาในรูปแบบไหน เพื่อที่จะได้ครอบครองที่ดินนั้น ๆ ได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องมากังวลเรื่องการถูกเวนคืนจากราชการ หรือการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย จนทำให้การครอบครองที่ดินกาญจนบุรีปัญหาในอนาคตได้ ทางที่ดีจึงควรเข้าไปปรึกษาที่ดินจังหวัดดูก่อนว่ามีโซนใดบ้างที่จะสามารถซื้อหามาเป็นของเราได้อย่างถูกต้อง พร้อมสอบถามปัญหาที่ยังไม่เข้าใจให้ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถซื้อขายที่ดินกันได้อย่างสบายใจที่สุดนั่นเอง

Facebook Comments