ถ้าต้องการซื้อที่ดินกาญจนบุรี ท่ามะกาแล้วเกิดที่ดินนั้นมีชื่อเจ้าของหลายคน แต่ผู้ที่เอามาขายนำโฉนดมาเพียงคนเดียวแบบนี้จะทำอย่างไร ซึ่งที่ดินนั้นเป็นทรัพย์สินที่สืบทอดกันมาตามวงศ์ตระกูล ตกมาสู่รุ่นลูกและหลานสืบต่อกันไป แต่ถ้าผู้ที่เป็นต้นของโฉนดที่อาจจะเป็นปู่ย่าหรือตายาย ไม่ต้องการให้ลูกหลานนำเอาโฉนดไปขายแบบพละการ ก็จะมีการใส่ชื่อลูกหลานหรือญาติคนอื่น ๆ ร่วมไปด้วย เพื่อเป็นการป้องกันนำไปเอาทรัพย์สินตกทอดไปขาย ผู้เข้าซื้อจึงควรที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ก่อนจะไปซื้อด้วยการศึกษาข้อกฎหมายไปให้ชัดเจน หรือปรึกษาผู้รู้เรื่องที่ดินก็จะสามารถซื้อขายได้อย่างมั่นใจที่สุดและไม่ว่าจะที่ดินที่ท่ามะกาหรือที่ดินกาญจนบุรี ท่าม่วง ต่างก็ต้องใช้กฎหมายแบบเดียวกัน

ที่มา: http://tdinkan.com/detail.php?id=250
ที่มา: http://tdinkan.com/detail.php?id=250

การซื้อขายที่ดินกาญจนบุรี ท่ามะกาแบบที่ตัวเจ้าของมีชื่อร่วมอยู่ในโฉนดที่ดิน และยังมีชื่อคนอื่น ๆ อีกหลายคนในการร่วมเป็นเจ้าของ ตัวผู้ซื้อและผู้ขายเองต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ดี ซึ่งผลทางกฎหมายนั้นในกรณีที่มีเจ้าของร่วมในที่ดินหลายคน ผู้ที่มีชื่ออยู่บนโฉนดถือว่ามีสิทธิ์ในการเข้าใช้ประโยชน์ได้เท่ากัน แต่ถ้าเป็นเจ้าของไม่เท่ากันเพราะมีคนเข้าใช้ประโยชน์มากกว่า ก็ต้องมีการนำเอาหลักฐานมาพิสูจน์เพื่อหาข้อหักล้างกับผู้ที่มีเพียงชื่อในโฉนดเท่านั้น แต่ไม่มีการเข้าทำประโยชน์ใด ๆ แล้วเมื่อตกลงกันได้ก็สามารถพากันไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเพื่อทำการระบุเขตของที่ดินว่าใครควรได้มากและใครควรได้น้อยอย่างชัดเจน ซึ่งการระบุส่วนนี้จะช่วยให้การขายที่ดิน หรือการจำนองที่ดินที่ไม่ว่าจะเป็นที่ของท่ามะกาหรือที่ดินกาญจนบุรี ท่าม่วง จะช่วยให้ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น ไม่เช่นนั้นเมื่อจะขายหรือจำนองทีก็ต้องยุ่งยากและวุ่นวาย ต้องให้ผู้ที่มีชื่อมาร่วมลงลายเซ็นยินยอม ซึ่งถ้าอีกคนไม่ยอมก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลย ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ทำประโยชน์มาก็จะเดือดร้อนไปด้วย อย่างเช่นที่ดินกาญจนบุรี ทองผาภูมิ ที่ถือว่ามีทำเลดี ราคาของผู้มีโฉนดก็ย่อมดีไปด้วย แต่ถ้าไม่มีการระบุเขตที่ดินให้เรียบร้อยว่าใครถือครองกันที่จำนวนเท่าไหร่ การขายหรือจำนองก็จะเกิดความยุ่งยากจนคนซื้อก็อาจจะตัดใจไปซื้อเจ้าอื่นแทน

ที่ดินกาญจนบุรี ท่ามะกาหรือไม่ว่าจะเป็นที่ดินกาญจนบุรี ทองผาภูมิ ที่ได้รับความนิยมในการซื้อขายสูงนั้น ถ้าตัวเจ้าของที่ดินมีโฉนดแต่กลับมีผู้ร่วมในโฉนดติดมาด้วย ต้องรีบไปยื่นคำขอเพื่อแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวม ยิ่งถ้าตัวผู้ขายมีการเข้าทำประโยชน์ที่ดินมากกว่าก็ต้องระบุเขตพื้นที่ให้ได้บริเวณที่ชัดเจนเพียงผู้เดียว แต่ก็อาจจะมีความวุ่นวายเล็กน้อยตรงที่ผู้มีชื่อร่วมก็มักจะทะเลาะเพื่อแย่งชิงในโซนพื้นที่ที่มีทำเลดีกว่า ซึ่งตรงนี้ก็ควรที่จะมีการพูดคุยตกลงกันก่อนที่จะทำเรื่องให้เรียบร้อย

Facebook Comments