การขายที่ดินกาญจนบุรีราคาถูกมีออกมาให้เห็นในหลายอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี เพราะด้วยการเป็นจังหวัดที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของธรรมชาติและที่ดิน ในบางโซนก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อย่างเช่นที่ดินกาญจนบุรี ทองผาภูมิที่เป็นโซนอุทยานแห่งชาติและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกหลายแห่ง ทั้งยังมีน้ำตกชื่อดังอย่างน้ำตกไทรโยคน้อย พร้อมด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานอย่างการล่องแพ จึงทำให้เหล่านักลงทุนต้องการพื้นที่ในแถบนี้ เพื่อที่จะนำเอาไปทำธุรกิจหรือทำการอยู่อาศัยเอง แบบได้บรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามและอยู่ห่างจากกรุงเทพไม่ไกลมากอีกด้วย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะนำเอาที่ดินไปทำธุรกิจเพื่อการค้าขาย เพื่อการทำที่พักนักท่องเที่ยวและการทำธุรกิจด้านการเกษตร เป็นต้น

ที่มา: http://www.teedin108.com/land/view/478471/
ที่มา: http://www.teedin108.com/land/view/478471/

การขายที่ดินกาญจนบุรีราคาถูกเป็นที่สนใจอย่างมากของผู้ที่กำลังต้องการที่ดิน ที่มีราคาไม่สูงมากจนเกินไปพร้อมไปด้วยทำเลสวย วิวดีและสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ซื้อได้ดีอีกด้วย ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายควรที่จะต้องรู้หรือศึกษาการซื้อขายที่ดินให้แม่นยำ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียรู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนเป็นความรู้สึกที่ไม่ดี และอาจจะลุกลามกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันไป ส่วนที่ดินกาญจนบุรี ทองผาภูมิที่มีความนิยมอย่างมากของผู้ที่ต้องการที่ดิน ที่สามารถสร้างประโยชน์ได้สูงสุด และถ้าสามารถที่จะตกลงซื้อขายกันได้เรียบร้อยแล้ว ก็จะพากันไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อที่จะทำการโอนโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อที่จะจบเรื่องของการซื้อขายอย่างสมบูรณ์ ซึ่งต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ทางผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีการพูดคุยตกลงกันก่อนว่าจะให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าการโอนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายแบบคร่าว ๆ นั้น เริ่มจากค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจหรือค่าอากรแสตมป์และภาษีเงินได้ ทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องมีการตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้จ่ายที่ส่วนไหน ในส่วนนี้ต้องรู้ราคาประเมินทรัพย์สินที่เราจะขายไปด้วยคร่าว ๆ ว่ามีราคาที่เท่าไหร่ อย่างเช่น  ขายที่ดินกาญจนบุรีราคาถูกมีราคาประเมินที่ 2 แสนบาท แต่ราคาซื้อขายอยู่ที่ 3 แสนบาท ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 2% ของราคาประเมิน โดยที่ราคาประเมินนี้จะเป็นของกรมที่ดิน ส่วนที่สองภาษีธุรกิจเฉพาะหรืออากรแสตมป์ ก็จะมีการคำนวณออกมาแล้วถ้าตัวไหนมีราคาที่สูงกว่าก็จะคิดที่ตัวนั้น ก็คือนำเอาราคาซื้อขายมาคิดนั่นเอง โดยจะเสียอยู่ที่ 3.3% ส่วนภาษีเงินได้ก็จะมีอยู่หลายแบบ แต่จะยึดหลักการได้มาของทรัพย์สินว่าได้มาทางใด ทางสำนักงานที่ดินก็จะคิดจากราคาประเมินของกรมที่ดินเช่นกัน โดยที่สำนักงานที่ดินจะมีตารางให้ผู้ที่มาติดต่อได้ดูราคาและเงื่อนไขการคิดราคาที่ชัดเจน

ขายที่ดินกาญจนบุรีราคาถูกแต่การไปเสียค่าโอนอาจจะไม่ถูกเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการตกลงการจ่ายกันอย่างไร ซึ่งทางที่ดีที่สุดคือการพบคนละครึ่งทาง แบ่งค่าใช้จ่ายออกไปให้สามารถจ่ายร่วมกันได้อย่างไม่มีใครต้องแคลงใจกันในภายหลัง และเมื่อทำเรื่องพร้อมการจ่ายค่าโอนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าการซื้อขายเป็นไปอย่างเสร็จสมบูรณ์

 

Facebook Comments