ขายที่ดินกาญจนบุรีในแบบที่ดินมรดกนั้น สามารถที่จะทำการซื้อขายกันได้ตามปกติ เพียงแต่จะมีเรื่องของตัวบทกฎหมายออกมาชี้ให้เห็นชัดก่อนว่าจะสามารถขายได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีถือว่ามีที่ดินที่น่าสนใจอยู่หลายโซนด้วยกัน เพราะขึ้นชื่อว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจและมีพื้นที่ทางธรรมชาติจำนวนมาก คนในพื้นที่ของแต่ละอำเภอก็ยังคงทำการเกษตร จึงทำให้บรรยากาศภายในจังหวัดน่าอยู่เป็นอย่างมาก จึงมีเหล่านักลงทุนและผู้คนทั่วไปคิดที่จะซื้อขายที่ดินกาญจนบุรีราคาถูก มาไว้ครอบครองเพื่อทำการค้า ทำธุรกิจหรืออยู่อาศัยเองเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ซื้อก็ต้องพอรู้กฎหมายติดตัวไปซื้อขาย ส่วนผู้ที่ต้องการจะขายก็ต้องเดินเรื่องโฉนดตัวเองให้เรียบร้อยก่อการซื้อขายด้วยเช่นกัน

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=UA3hZnUPKyc
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=UA3hZnUPKyc

ขายที่ดินกาญจนบุรีเพื่อนำเอาไปทำประโยชน์ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาไปทำธุรกิจค้าขาย ทำการเกษตร หรือการนำมาสร้างที่พักอาศัยเพื่ออยู่เอง ก็สามารถที่จะนำเอาที่ดินมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมีการซื้อขายที่ดินกาญจนบุรีราคาถูก ด้วยราคาเพียงแปลงละแสนต้นเท่านั้น โดยในบางพื้นที่มีราคาที่ดินเพียงแปลงละ 9 หมื่นเสียด้วยซ้ำ ก็แล้วแต่ละทำเลที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ที่มาซื้อควรที่จะตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต่าง ๆ ให้ดีก่อน อย่ารีบร้อนซื้อจนอาจจะโดนหลอกได้ เพราะในราคาที่ถูกนี้ก็อาจจะแฝงไปด้วยเอกสารสิทธิ์ที่ทำได้เพียงครอบครอง หรือเป็นโฉนดที่มีปัญหามาก่อน อย่างเช่นการใช้โฉนดที่ดินมรดกนำมาขายต่อ โดยที่โฉนดนั้นก็อาจจะยังดำเนินการไม่เรียบร้อย ผู้ที่มาซื้อจึงควรขอสำเนาโฉนดและสำเนาเอกสารส่วนตัวของเจ้าของที่ดิน เพื่อนำมาตรวจสอบก่อนว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ ส่วนผู้ที่ถือครองโฉนดอยู่ ต้องการที่จะขายที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีก็ควรไปจัดการยื่นขอมรดกที่ดินให้เรียบร้อย ซึ่งถ้าเป็นทายาทโดยสายเลือดและมีชื่อรับมรดกเป็นที่ดินผืนนี้อยู่แล้ว ประกอบกับมีอายุที่สามารถรับมรดกนี้ได้เอง ก็นำเอาเอกสารส่วนตัวไปยื่นเรื่องที่สำนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อรับมรดกให้เรียบร้อยและจัดการใส่ชื่อลงโฉนดอย่างถูกต้อง

ซื้อขายที่ดินกาญจนบุรีได้อย่างมั่นใจ ถ้าผู้ขายมีความบริสุทธิ์ใจในเรื่องของโฉนด จึงควรที่จะจัดการเรื่องเอกสารของฝ่ายตนเองให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกรรมสิทธิ์ในกรณีที่มีผู้ลงชื่อร่วมอยู่ในโฉนด หรือการได้รับที่ดินมาเป็นมรดก เป็นต้น ซึ่งในแบบหลังนี้ถือว่าจัดการได้ง่ายและเร็วกว่าในแบบแรกที่อาจจะต้องยุ่งยากและวุ่นวายมากกว่า ซึ่งถ้าผู้ที่รับมรดกที่ดินมีเพียงคนเดียวและถูกระบุเอาไว้ในมรดกชัดเจน ก็ยิ่งดำเนินการและตรวจสอบได้ง่ายกว่า ผู้ที่ต้องการจะขายที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีจึงควรไปดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนการซื้อขาย เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและการซื้อขายที่ง่ายดายมากกว่าเดิมอีกด้วย

 

Facebook Comments